CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Tỉnh Quảng Nam định hướng phát triển công nghiệp là định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Theo Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, tính đến đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 13 KCN đang triển khai hoạt động. Trong đó: 10 KCN thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai (tổng diện tích là 2.711,89 ha); 3 KCN nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai (tổng diện tích là 716,76 ha).

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương  đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng 2 KCN (Tam Thăng mở rộng, Cơ khi ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng) với tổng diện tích 363ha. Đồng thời, Ban Quản lý cũng đang thực hiện lập đề xuất dự án 3 KCN mới gồm KCN Nam Thăng Bình (499,43ha), KCN Bắc Thăng Bình (239ha) và KCN Phú Xuân (108ha).

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thu hút được 225 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 151 dự án đầu tư trong nước và 74 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu gần 78.446 tỷ đồng.

Để phát triển tương xứng với tiềm năng, tỉnh Quảng Nam đề nghị bổ sung quy hoạch Trung tâm công nghiệp cơ khí và công nghiệp phụ trợ tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Những khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai

1- Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai – Trường Hải
2- Khu công nghiệp Bắc Chu Lai
3- Khu công nghiệp Tam Hiệp
4- Khu công nghiệp Cảng và hậu cần cảng Tam Hiệp
5- Khu công nghiệp Tam Thăng
6- Khu công nghiệp Tam Thăng 2
7- Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc
8- Khu công nghiệp Tam Anh 1
9- Khu công nghiệp Thaco – Chu Lai
10- Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hoà

Những khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam

11- Khu công nghiệp Thuận Yên
12- Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc
13- Khu công nghiệp Đông Quế Sơn
14- Khu công nghiệp Tam Anh 2
1- Cụm công nghiệp Nông Sơn
2- Cụm công nghiệp Trường Xuân
3- Cụm công nghiệp Cẩm Sơn
4- Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1
5- Cụm công nghiệp Trảng Nhật 2
6- Cụm công nghiệp Thương Tín 1
7- Cụm công nghiệp Dịch vụ Thương Tín 2
8- Cụm công nghiệp Dịch vụ An Lưu