Khu công nghiệp Tam Anh 1

Khu công nghiệp Tam Anh 1 được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/6/2015, thay đổi lần thứ hai ngày 15/8/2017. Dự án đầu tư xây dựng và kin doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 do CTCP Kính Nổi Chu Lai – CFG làm chủ đầu tư với quy mô 167,5 ha

Tên KCN: Khu công nghiệp Tam Anh 1

Quy mô: 167,05 ha

Địa chỉ: xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty CP Kính nổi Chu Lai – CFG.

Thời gian hoạt động: 2015 – 2065