Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa

Năm 2021, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tam Anh – An An Hòa. Dự án do CTCP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa thực hiện với quy mô sử dụng đất 435,8 tổng vốn đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điều chỉnh địa chỉ xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa tại 2 xã: xã Tam Anh và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) thay vì chỉ ở xã Tam Anh Nam.

Địa chỉ: xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ( thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai)

Tổng quan dự án Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa

  • Tên dự án: Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa
  • Chủ đầu tư của dự án: Công ty Cổ phần (CP_ công nghiệp và đô thị An An Hòa
  • Quy mô của dự án: 435,8 ha
  • Vị trí dự án: nằm tại khu vực của Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.540 tỷ (trong đó có nguồn vốn góp của nhà đầu tư là khoảng 462 tỷ VN đồng)
  • Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm (thời gian được tính kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư)
  • Tiến độ thực hiện của dự án: không quá 48 tháng (thời gian kề từ ngày nhà nước bàn giao đất)