KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

Ngày 10/7/1999, Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 232-TB/TW chọn khu vực Chu Lai – Quảng Nam để xây dựng khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước và chủ trương này được khẳng định một lần nữa trong thông số 79-TB/TW (ngày 27/9/2002).

Ngày 05/6/2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức xác lập mô hình khu kinh tế ven biển đầu tiên tịa Việt Nam. Khu KTM Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên 27.040 ha, gồm 16 xã, phường, thị trấn vùng đông ven biển của huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ.

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, đến nay, Khu KTM Chu Lai đã trở thành một trong những trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu kinh tế mở Chu Lai có tính chất là khu kinh tế biển ngành, đa lĩnh vực, một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là khu phát triển đô thị, là trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trọ ô tô, hàng không; trung tâm khí – điện và sản phẩm hóa dầu; công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao. Là trung tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du lịch dịch vụ gắn việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai – Kỳ Hạ.

Ngoài ra

Khu kinh tế mở Chu Lai là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Quảng Nam cập nhật danh sách mới năm 2022
Khu công nghiệp (KCN) Quảng Nam cập nhật danh sách mới năm 2022

Hiện nay, tại Khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành khu công nghiệp cơ khí ô tô, là điểm nhấn về công nghiệp sản xuất ô tô không những của tỉnh Quảng Nam mà còn của quốc gia. Trong những năm qua, Khu kinh tế Chu Lai đã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thu hút được nhiều dự án đầu tư có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Quảng Nam, là đòn bẩy quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Định hướng thu hút đầu tư:

  • Công nghiệp cơ khí đa dụng;
  • Sản xuất, lắp ráp ôtô;
  • Công nghiệp phụ trợ cho ngành ôtô;
  • Công nghiệp điện tử, viễn thông;
  • Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm thủy tinh và các sản phẩm từ cát silic;
  • Hàng thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị nội thất;
  • Sản phẩm gỗ;
  • Sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời …

Những khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai

1- Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai – Trường Hải
2- Khu công nghiệp Bắc Chu Lai
3- Khu công nghiệp Tam Hiệp
4- Khu công nghiệp Cảng và hậu cần cảng Tam Hiệp
5- Khu công nghiệp Tam Thăng
6- Khu công nghiệp Tam Thăng 2
7- Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc
8- Khu công nghiệp Tam Anh 1
9- Khu công nghiệp Thaco – Chu Lai
10- Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hoà