Mill coffee – Tam kỳ

Địa chỉ: 131 Huỳnh Thúc Kháng, tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0164 929 5415

Xem thêm:  Bệnh viện đa khoa thành phố Tam Kỳ