Cafe Du Miên – Tam Kỳ

Địa chỉ: 189 Tôn Đức Thắng – P. An Sơn – TP. Tam Kỳ
Điện thoại: 0905 797012


Xem thêm:  Cafe Nhớ - Tam Kỳ