Cafe vườn Thiên Thai

Địa chỉ: 234 Hùng Vương, An Xuân, tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3824 278 ‎


Xem thêm:  Cafe Cội nguồn - Tam Kỳ