Khách sạn Thanh Lịch

Địa chỉ: Khối 5, TtrấnNúi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 357 0631


Xem thêm:  Khách sạn Tam Thanh