Khách Sạn Hải Yến

Địa chỉ: 568 Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3862445
Email: kshaiyen@dng.vnn.vn
Website: http://www.khachsanhaiyen.com

 


Xem thêm:  Nhà Khách 258