Khách sạn Phương Tây

Địa chỉ: khối 5 thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3871021 – 0914167670

Xem thêm:  Khách sạn Thanh Lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *