Khách sạn Phương Tây

Địa chỉ: khối 5 thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3871021 – 0914167670

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Minh Phụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.