Khách sạn Anh Huy

Địa chỉ: 20 – 22 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Tel: 0235 3811919 – 3810099 – 3812625
E: anhhuyhotel20@yahoo.com.vn


Xem thêm:  Bonjour Cafe - Tam Kỳ