Khách Sạn Indochine Hội An

Địa chỉ: 87 Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3923601
Email: info@hoianindochine.com
Website: http://www.hoianindochine.com


Xem thêm:  Khách sạn Hương Sưa