Khách Sạn Cát Biển

Địa chỉ: 15 Đường Cửa Đại, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3927999
Email: info@seaandsandhotel.com
Website: http://www.seaandsandhotel.com


Xem thêm:  Khách sạn Lê Dung