Khách Sạn Đông Á

Địa chỉ: 540 Phan Châu Trinh, Phước Hòa, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3834 666

Xem thêm:  Khách sạn Hương Sưa