Cafe Gia Viên – Núi Thành

Địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Linh, Tt Núi Thành, Quảng Nam.
Điện thoại: 0912 889 868


Xem thêm:  81 Coffee - Tam Kỳ