Xe Đất Quảng (Tam Kỳ – Đà Nẵng)

  • Địa chỉ: 39 -45 Đỗ Thế Chấp, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: 02353 822.822  0911.89 79 79
  • Email: xedatquang@gmail.com
  • Website: http://xedatquang.com.vn


Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản Long Phụng