Phòng Khám Sản Phụ Khoa Nguyễn Thu Phong

Địa chỉ:  139 Đường Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103851610

Xem thêm:  Nha Khoa Thu Thảo
Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam