Taxi Chiến Nga, Tam kỳ – Đại Lộc

Địa chỉ Tam Kỳ: 137 Lý Thường Kiệt, Tam Kỳ, Quảng Nam
Địa chỉ Đại Lộc: 38 Nguyễn Tất Thành, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc
Điện thoại: 02353.979.888

[showmap address=” 137 Lý Thường Kiệt, Tam Kỳ, Quảng Nam” marker=”1″ map=”ROADMAP” zoom=”12″ scroll=”1″ street=”1″ zoomcontrol=”1″ pan=”1″ mapcontrol=”1″ overview=”1″]


Xem thêm:  Hải Cafe - Hội An