Phòng khám Mắt – Bs Bích Thủy

  • Địa chỉ: Đỗ Thế Chấp P. An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, T. Quảng Nam
  • Điện thoại: 0972 238 738

[showmap address=” Đỗ Thế Chấp P. An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, T. Quảng Nam” marker=”1″ map=”ROADMAP” zoom=”12″ scroll=”1″ street=”1″ zoomcontrol=”1″ pan=”1″ mapcontrol=”1″ overview=”1″]

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Bác Sĩ Nguyễn Hải Đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *