Phòng Khám Nhi – Bs Trần Thị Thủy

Địa chỉ: 39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 090 570 20 19
[showmap address=”39 Điện Biên Phủ, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam” marker=”1″ map=”ROADMAP” zoom=”12″ scroll=”1″ street=”1″ zoomcontrol=”1″ pan=”1″ mapcontrol=”1″ overview=”1″]

Xem thêm:  Mill coffee - Tam kỳ