Phòng Khám Ngoài Giờ – Bác Sĩ Trần Hữu Cảng

Địa chỉ: 10 Đường Nguyễn Thái Học, Phường An Mỹ, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam


Xem thêm:  Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Kiết Liêm - Lương Y Nguyễn Tấn Tập