Phòng Khám Nhi Bác Sĩ Nguyễn Hải Đường

Địa chỉ:  293 Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3851170

Chuyên khoa:  Tai, Mũi, Họng

[showmap address=”293 Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam” marker=”1″ map=”ROADMAP” zoom=”12″ scroll=”1″ street=”1″ zoomcontrol=”1″ pan=”1″ mapcontrol=”1″ overview=”1″]


Xem thêm:  Khách sạn Phương Thư