Nha Khoa Văn Chương

Địa chỉ: 76 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 097 985 93 91

Xem thêm:  Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam