Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương – Hội An

Địa chỉ: 06 Phan Đình Phùng – Tp. Hội An – Quảng Nam – Việt Nam
Email: pmc@pacifichospital.com
Điện thoại: (84) 235 3921656 – 3921887
Fax: (84) 235 39216567


Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Minh Tâm