Nhà hàng Phố Hội II

Địa chỉ: T1 Cẩm Nam – Thành phố Hội An – Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 862628


Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Đá Gốm