KOI Garden Cafe

Địa chỉ: 35 lý thường kiệt, tam kỳ, quảng nam
Điện thoại: 0933 333 590 


Xem thêm:  Cafe Hội An 1975