Khách Sạn Hội An

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3861445
Email: info@hoianhotel.com.vn
Website: http://www.hoianhotel.com.vn


Xem thêm:  Khách Sạn Cửa Đại