Khách Sạn Cửa Đại

Địa chỉ: 544 Cửa Đại, P. Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3862231
Email: cuadaihotel@dng.vnn.vn


Xem thêm:  KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒ PHÚ NINH