Cafe Roma

Địa chỉ: 11 Khương Hữu Dụng, Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Na
Điện thoại:094 950 51 99

Xem thêm:  Mill coffee - Tam kỳ