Cafe Oanh Ca

Địa chỉ: 101 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3825 289


Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Đặng Hữu Thảo