KARAOKE VIP TAM KỲ

Địa chỉ: 11 – 13 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0905.195.860 – 0905.127.797


Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Đặng Hữu Thảo