Quang Cafe – Tam Kỳ

Địa chỉ: 27 Cao Thắng, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
Bên cạnh khách sạn mường thanh tam kỳ


Xem thêm:  Xe Tải Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ