Nhà nghỉ Bão Hân

Địa chỉ : 75 Trương Chí Cương. TP Tam Kỳ. Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0938.92.88.84

 


Xem thêm:  Danh Bạ Khách sạn, nhà nghỉ tại Tam Kỳ