Nhà Hàng Tiệc Cưới Trầu Cau

Địa chỉ: 7 Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 235 6272 526

Xem thêm:  Xe Bảo Quyên (Tam Kỳ - Đà Nẵng)