Khách sạn Hùng Vương

Địa chỉ: 284 – 286 Hùng Vương, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3825 712
Email: hungvuonghotel.vn@gmail.com
Websile: www.hungvuonghotel.vn


Xem thêm:  Khách sạn Lê Dung