Bệnh Viện Thái Bình Dương – Tam Kỳ

Địa chỉ: Trương Chí Cương, Hòa Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3828 444

Facebook: https://m.me/615954361769390


Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân Bác Sĩ Đặng Hữu Thảo