Khách sạn Tây Thi – Núi Thành

MINI HOTEL TÂY THI? Địa chỉ: QL1A, đường Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.☎ Hotline: 02356.539.639? Email: taythihotel@gmail.com? Website: khachsantaythi.com.vn Mini Hotel Tây Thi – là một đơn vị thuộc tổng Công ty TNHH Thành... Read more »