Khách sạn Phương Thư

Địa chỉ: 02 Hùng Vương, Thành Phố Tam Kỳ, Quảng Nam Tel: 0235 3811115 – 3811116; Fax: 0235 3811115 E: khachsanphuongthu@gmail.com; sales.ksphuongthu@gmail.com Khách Sạn Phương Thư tọa lạc tại số 02 đường... Read more »