Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm là một cụm đảo thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách bờ biển Cửa Đại 15km. Đây là khu vực được UNESCO công... Read more »

Trường Đại học Quảng Nam

Địa chỉ: 102 Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ – Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3812834 – Fax: 0235.3812931  Email: htduong@qnamuni.edu.vn , hopthu@qnamuni.edu.vn Website: http://www.qnamuni.edu.vn Trường Đại học Quảng Nam có tiền thân... Read more »

Liên hệ Quảng Cáo: 0908141024