Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

Địa chỉ: 431 Hùng Vương, An Sơn, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3881 442

* Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam là trường công lập, đào tạo đa ngành, đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; lấy người học làm trung tâm, tham gia cam kết cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho người học; đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hoạt động khoa học và cung cấp dịch vụ phục vụ xã hội trong nước và khu vực.

* Tầm nhìn:

Đến năm 2016 – 2020 Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, chát lượng cao.


Xem thêm:  Cafe Cội nguồn - Tam Kỳ