Khách sạn Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 52 Đường Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3813525 – 0235 3820 191


Xem thêm:  Khách Sạn Hải Yến