Khách sạn Hoàng Ngọc 

Địa chỉ: 52 Đường Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3813525 – 0235 3820 191

Xem thêm:  Khách Sạn Cửa Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.