Xe Bảo Ngọc (Tam Kỳ – Đà Nẵng)

Xe Bảo Ngọc chạy Tam Kỳ – Đà Nẵng (ngược lại)
Điện thoại: 0911.29.69.29 & 0911.29.79.29

Đưa đón tận nhà, giá 80.000đ/ người (miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi )


Xem thêm:  Xe Đất Quảng (Tam Kỳ - Đà Nẵng)

1 Comment

Comments are closed.