Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Địa chỉ: 3 Nguyễn Du, An Mỹ, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3828 267
Email: info@cdytqn.edu.vn
Website: www.cdytqn.edu.vn

Xem thêm:  81 Coffee - Tam Kỳ