Cafe Ngẫu Nhiên – Tam Kỳ

Địa chỉ: 25 Đỗ Đăng Tuyển – Tp. Tam Kỳ – Quảng Nam( sau lưng kho bạc tỉnh Quảng Nam)
Điện thoại: 0510 3825 997


Xem thêm:  Xe Vinh Huy, Tam Kỳ - Hội An