Nhà Hàng Hoàng Mỹ – Núi Thành

Địa chỉ: Ql1A – Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam 


Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Phương Thư