Bệnh viện đa khoa thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: 114 Tôn Đức Thắng – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510 3815000 – Fax: 0510 3815006. Email: bvtamky@gmail.com


Xem thêm:  Phòng khám Mắt - Bs Bích Thủy